Jaarrooster 1999-2000

Opleiding Bouwkunde bol-4 en GWW bol-4

Verklaring : L = lesdag, T = toetsdag, B = bufferdag, V = vakantie,

Oll = opleidingleidersvergadering, Ot = onderwijsteamvergadering

 

Maand

Week

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

 

Sept.

36

L 06

Ontvangst deelnemers

 

 

 

L

GWW-dag C1

L

 

 

 

 

Ot

L

L

37

L 13

 

 

 

 

 

L

Voorlichting ouders van nieuwe deelnemers

 

L

Coaching

Externe

Legitimering

GWW

L

 

 

 

 

Oll

L

38

L 20

 

 

 

 

L

L

Coaching

Externe legitimering

GWW

 

L

L

Sept/

Okt.

39

L 27

Excursie C4

Barcelona

L

Excursie C4

Barcelona

L

Excursie C4

Barcelona

 

 

Ot

L

Excursie C4

Barcelona

L

Excursie C4

Barcelona

 

40

T 4

(B1, B2)

(C1, C2)

T

(B1)

(C1)

L

Coaching

Externe legitimering GWW

 

L

Invoeren cijfers voor 15.00 u

L

41

L 11

 

L

L

Inhaal toetsen 7,8,9 u

MBO/HBO-beurs

 

Oll

L

Invoeren cijfers voor 15.00 u

MBO/HBO-beurs

L

42

L 18

 

 

L

L

 

 

 

Ot

L

L

Uitreiking cijferoverzicht

 

43

V 25

 

V

V

V

V

 

 

Nov.

44

L 1

 

L

L

L

L

 

 

 

45

T 8

 

T

T

T

T

 

 

 

 

 

 

 

Jaarrooster 1999-2000

Opleiding Bouwkunde bol-4 en GWW bol-4

Verklaring : L = lesdag, T = toetsdag, B = bufferdag, V = vakantie,

Oll = opleidingleidersvergadering, Ot = onderwijsteamvergadering

 

Maand

Week

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Sept.

46

L 15

 

 

 

 

 

L

 

L

Inhaaltoetsen

7,8,9 u

 

 

Oll

L

Invoeren cijfers voor 15.00 u

L

47

L 22

 

 

 

 

 

L

GWW-dag

L

Ot-vergadering,

Controle ingevoerde

cijfers

 

L

L

Uitreiking cijferoverzicht en uitreiking uitnodiging ouderavond

Nov/

Dec.

48

L 29

Inleveren aanmeldingen ouderavond en rooster hiervoor maken

L

Uitreiking rooster ouderavond

01-12-‘99

 

 

L

Vergadering over leerresultaten,

14.30 u

Ouderavond

(einde 22.00 u)

L

L

 

49

L 6

 

L

 

L

cursus EHBO

T

(B1)

(C1)

T

(B1, B2)

(C1, C2)

50

L 13

 

L

L

Inhaaltoetsen

7,8,9 u

 

 

Oll

L

Invoeren cijfers voor 15.00 u

L

51

L 20

 

L

L

 

 

 

Ot

L

L

Uitreiking cijferoverzicht C1

Dec/

Jan

52

V 27

V

V

V

V

 

01

V 3

 

V

 

 

V

V

 
 

02

L 10

 

L

 

 

L

L

L

 

03

L 17

(TN RA C4)

L

(TWIC4)

L

 

 

T

T

 

04

T 24

 

T

T

 

 

L

 

OPEN HUIS

L

 

 

 

 

Jaarrooster 1999-2000

Opleiding Bouwkunde bol-4 en GWW bol-4

Verklaring : L = lesdag, T = toetsdag, B = bufferdag, V = vakantie,

Oll = opleidingleidersvergadering, Ot = onderwijsteamvergadering

 

Maand

Week

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Jan/

Febr.

05

L 31

L

 

L

Inhaaltoetsen

7,8,9 u

 

 

Oll

L

Invoeren cijfers voor 15.00 u

L

06

L 7

 

 

 

 

 

L

L

13.00 u

Ot-vergadering,

Controle ingevoerde

Cijfers

 

L

L

13.00 u.

uitreiking cijferoverzicht, afspreken herkansingen

07

L 14

 

 

begeleiden herkansers op afspraak

L

herkansen

 

begeleiden herkansers op afspraak

L

herkansen

 

begeleiden herkansers op afspraak

L

Herkansen

 

Begeleiden herkansers op afspraak

L

herkansen

08

L 21

Invoeren cijfers voor 15.00 u

 

 

L

 

L

Ot-vergadering,

Bespreken leerresultaten

 

L

 

L

 

09

L 28

 

V

V

V

V

10

T 6

(B!, B2)

(C1, C2)

T

(B1)

(C1)

L

L

L

 

11

L 13

L

L

Inhaal- toetsen

7,8,9 u

 

 

Oll

L

Invoeren cijfers voor 15.00 u

L

 

12

L 20

 

L

Uitreiking cijferoverzicht

L

 

 

 

 

Ot

L

L

 

Mrt/

April

 

13

L 27

 

L

L

Cursus EHBO

 

 

L

L

 

 

 

14

 

T 3

T

T

 

 

 

T

T

 

 

 

 

Jaarrooster 1999-2000

Opleiding Bouwkunde bol-4 en GWW bol-4

Verklaring : L = lesdag, T = toetsdag, B = bufferdag, V = vakantie,

Oll = opleidingleidersvergadering, Ot = onderwijsteamvergadering

 

Maand

Week

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

 

Mrt/

April

15

L 10

L

 

L

Inhaaltoetsen

7,8,9 u

 

 

 

L

Invoeren cijfers voor 15.00 u

L

16

L 17

 

 

 

 

 

L

L

 

 

 

 

Oll

L

Uitreiking cijferoverzicht

V

17

V 24

L

GWW-dag

L

 

 

 

 

Ot

L

L

Mei

18

V 01

 

V

V

V

V

19

L 8

 

L

L

L

L

20

T 15

(C1, C2)

T

(C1)

L

L

L

21

L 22

L

L

Inhaal- toetsen

7,8,9 u

 

 

Oll

L

Invoeren cijfers voor 15.00 u

L

 

Mei/

Juni

22

L 29

L

Uitreiking cijferoverzicht

L

 

 

 

 

Ot

V

V

 

23

L 5

 

 

 

 

L

 

 

 

L

L

 

L

 

 

 

24

 

L 12

L

 

 

 

 

L

L

 

L

 

25

T 19

T

 

 

 

 

T

T

T

 

 

 

 

 

 

Jaarrooster 1999-2000

Opleiding Bouwkunde bol-4 en GWW bol-4

Verklaring : L = lesdag, T = toetsdag, B = bufferdag, V = vakantie,

Oll = opleidingleidersvergadering, Ot = onderwijsteamvergadering

 

 

Maand

week

Maandag

Dinsdag

 

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Juni/

Juli

26

B 26

 

B

13.00 u

Ot-vergadering,

Controle ingevoerde cijfers

B

9.00 u

bespreken leerresultaten met gecommiteerde

 

15.00 uur

uitreiking cijferoverzicht, afspreken herkansingen

B

begeleiden herkanser op afspraak

B

begeleiden herkanser op afspraak

 

27

B 3

herkansen

 

begeleiden herkansers op afspraak

B

herkansen

 

begeleiden herkansers op afspraak

 

B

herkansen

 

begeleiden herkansers op afspraak

 

B

herkansen

B

Invoeren cijfers voor 13.00 uur

 

28

B 10

 

B

Bespreking herkansingresultaten, 13.00 u alle niet doorgaande deelnemers worden gebeld voor 16.00 u en krijgen tevens schriftelijk bericht

 

Uitreiking cijferlijsten, certificaten, diploma’s C4, 19.30u

B

 

B

Uitreiking cijferlijsten,

Stagebescheiden

C1, C2 en C3 9.00 u

 

Alle niet doorgaande deelnem,ers op school voor bespreking studievoortzetting, vaststelling vrijstellingen, 10.00 u boekenbeurs

10.00 – 12.00 u

B

Laatste schooldag