Terug naar startpagina GWW - BOUW

DELTION-COLLEGE

Opleiding Grond-, Water- en Wegenbouw bol-4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum : 21 september 1999

Aan : leerlingen van C1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leerstofomschrijving voor toets 1 van de 2-uurs vakken op 4 en 5 oktober 1999.

 

Kavel

Leerstof

Nederlands (NE)

Communicatie

Hoogspanning : Bijlage 1 + Module 3 (3.2 +3.3)

+ stencils

Natuurkunde (NA)

Stencil Eenheden en Grootheden

Sterkteleer (ST)

Hfdst. 1 t/m 4, ontbinden en samenstellen van krachten

Wiskunde (WI)

Hfdst. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen voorbehouden !

 

 

 

 

 

Opleiding Grond-, Water- en Wegenbouw bol-4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum : 20 september 1999

Aan : leerlingen van C2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leerstofomschrijving voor toets 1 van de 2-uurs vakken op 4 oktober 1999.

 

Kavel

Leerstof

Wiskunde (WI)

Hfdst. 8

Natuurkunde (NA)

TWIN, deel 3, hfdst. 1 Optica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen voorbehouden !

 

 

 

 

DELTION-COLLEGE

Opleiding Grond-, Water- en Wegenbouw bol-4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum : 11 oktober 1999

Aan : leerlingen van C1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leerstofomschrijving voor de toetsen in toetsweek 1, van 8 t/m 12 november 1999

 

Kavel

Leerstof

Grond- en Wegenbouw 1

Funderingen + Kunststoffen

Milieu 1

Geen toets! (Opdracht + verslag)

Waterbouw 1

K.W.C. : hfdst. 1 t/m 13

Bedrijfskunde

Dictaat Introductie in de GWW

Sterkteleer 1

Hfdst. 1 t/m 4

Hfdst. 6, momentenstelling

hfdst. 7, opleggingen en oplegreacties

Technologie 1

Uitvoering van betonconstructies:

blz. 169 t/m 191

Materialen: Betonwaren, blz. 167 t/m 191

Landmeten 1

Praktisch landmeten, waterpassen en uitzetten :

Hfdst. 1.1 t/m 2.2.4 + aantekeningen

Wiskunde

Hfdst. 2

Natuurkunde

Hfdst. 1, 2, 3

Maatschappijleer

Cultuur en Socialisatie 1, 2, 3, lesboek + werkboek,

blok 1 t/m 10

Engels 1

Working conditions, Unit 1

Vocabulary Unit 1

Duits

Module 1: Contacten leggen

Situation 1, Starke Berufe (blz. 6 t/m 23)

Nederlands

Schrijfvaardigheid,

boek blz. 117 t/m 119 + 286 t/m 298

+ stencil Verslaggeving

LO

Wordt nog bekend gemaakt, door de docent.

Wijzigingen voorbehouden!

 

 

 

Opleiding Grond-, Water- en Wegenbouw bol-4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum : 11 oktober 1999

Aan : leerlingen van C2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leerstofomschrijving voor de toetsen in toetsweek 1, van 8 t/m 12 november 1999.

 

Kavel

Leerstof

Grond- en Wegenbouw 5

Wegenbouwkunde: hfdst. 1 t/m 6

Bedrijfskunde 1

 

BGWW : hfdst. 1, R + W : hfdst. 4,5,6,7

Organisatie : hfdst. 1,2, rekenopgaven 1.xx

Landmeten 3

 

Theodoliet + afstandsmeter

+ hfdst. 3.1 t/m 3.2.35, 3.61 t/m 3.8.4, 4.3.1 t/m 4.3.3

Waterbouw 3 (Algemeen)

 

Kust en Oeverwerken :

hfdst. 1, 2 en 3 + aantekeningen

Waterbouw 4 (Constructies)

 

Duikers en sluizen : hfdst. 1 t/m 17

Sterkteleer 5

 

Bepalen van steunpuntreacties bij liggers op 2 steunpunten en bij liggers aan 1 zijde ingeklemd, belast door puntlasten en gelijkmatig verdeelde belastingen

Technologie 3

Uitvoering betonconstructies : blz. 13 t/m 58

Wiskunde

Hfdst. 12

Natuurkunde

TWIN, hfdst. 14 Trillingen en Golven

Nederlands

Schrijfvaardigheid. Stencil Verslaggeving + boek,

blz. 240 t/m 248 + 253, 255, 256, 257

Engels 5

 

Parts, Tools & Materials, Unit 1

Vocabulary Unit 1

Duits 3

Module 2, Productinformatie

Situation 2, Produktvergleiche (blz. 28 t/m 53)

Maatschappijleer

Werknemer in een arbeidsorganisatie. Lesboek 4,5. Werkboek, blok 10 t/m 15

Sociale Zekerheid, blok 8 t/m 10

 

Wijzigingen voorbehouden !

 

 

Opleiding Grond-, Water- en Wegenbouw bol-4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum : 21 september 1999

Aan : leerlingen van C3AT

Betreft : leerstofomschrijving voor de kavels van de deelkwalificatie ACT

 

Leerstofomschrijving voor de toetsen in toetsweek 1.

Kavel

Leerstof

Grond- en Wegenbouw 7

(GGW2107.T1A)

Asfalt in de Weg- en Waterbouw :

hfdst. 2,3,4,11 + Standaard '95

Bedrijfskunde 3

(GBK2203.T1A)

Organisatie : hfdst. 3.5 en 3.6

BGWW : ,, 4 en 5, Rekenopgaven 3.xx

Milieutechniek 3

(GMT2303.T1A)

Algemene Milieutechniek : hfdst. 1 t/m 4

Milieutechniek 4

(GMT2304.T1A)

Bemonstering grond en grondwater

Milieutechniek 5

(GMT2305.T1A)

Diktaat Oppervlaktewater : hfdst. 1 t/m 3

+ aantekeningen

Sterkteleer 7 (hout/staal)

(GST2407.T1A)

Berekenen van steunpuntreacties voor liggers op 2 steunpunten, Gerberliggers en statisch onbepaalde liggers, het tekenen van de V- en M-lijnen en het maken van controleberekeningen voor houten en stalen liggers

Sterkteleer 9 (beton)

(GST2409.T1A)

Berekenen en tekenen van betonconstructies :

hfdst. 1, 2, 3 en 8.4, 8.5, 8.6

Grondmechanica 1

(GGM2401.T1A)

Vert. spanningen, samendrukbaarheid, korrelverdeling en consistentie

Vloeistofmechanica 1

(GVM2401.T1A)

Diktaat Vloeistofmechanica : hfdst. 1 t/m 5

 

Landmeten 5

(GLM2505.T1A)

Diktaat Boogberekeningen

Diktaat Coordinatenleer : landmeetk. rekenen

Wiskunde

Hfdst. 3, 4, 5

Natuurkunde

Hfdst. 4 + 5 t/m 5.4

Wijzigingen voorbehouden !

 

 

 

Opleiding Grond-, Water- en Wegenbouw bol-4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum : 11 oktober 1999

Aan : leerlingen van C4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leerstofomschrijving voor de toetsen in toetsweek 1, van 8 t/m 12 november 1999.

Kavel

Leerstof

Waterbouw 7 (Alg.)

(GWA2607.T1A)

Scheepsmeten

Grondwerken : hfdst. 24 t/m 36 (vragenlijst)

RWZI

Waterbouw 9 (Constr.)

(GWA2609.T1A)

Duikers en Sluizen : hfdst.: zie vragenlijst.

+ aantekeningen

Grond- en Wegenbouw 9

(GGW2709.T1A)

Dictaat Spoortechniek

Landmeten 7

(GLM2807.T1A)

Open en gesloten veelhoeksmetingen

Milieutechniek 6

(GMT2906.T1A)

Dictaat Geluid

Milieutechniek 8

(GMT2908.T1A)

Veiligheid bij bodemsaneringen en Algemene Wetgeving

Milieutechniek 9

(GMT2909.T1A)

Dictaat Oppervlaktewater :

hfdst. 6 en 7

Bedrijfskunde 5

(GBK3105.T1A)

 

Dictaat ARBO

Org.: ,, 6 en 7

Rekenopgaven 05.xx

Bedrijfskunde 7

(GBK3107.T1A)

FM : hfdst. 1 en 2

Rekenopgaven : 07.xx

Sterkteleer 10 (H/S)

(GST3310.T1A)

Berekenen van de krachten in de staven van

vakwerkliggers. Berekenen van de benodigde staafdoorsneden en verlenging en verkorting van de staven.

Sterkteleer 12 (B)

(GST3312.T1A)

Liggers, inclusief dwarskrachtwapening

Wiskunde 2

Hfdst. 3, 4 en 5

Natuurkunde 2

Fysica 3 : hfdst. 4 en 5 (t/m 5.4)

Wijzigingen voorbehouden !Terug naar startpagina GWW - BOUW