Terug naar startpagina GWW - BOUW

DELTION-COLLEGE ZWOLLE

Opleiding Grond-, Water- en Wegenbouw - mko

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum : 21 april 1999

Aan : leerlingen van C1

Betreft : leerstofomschrijving voor toets 1 van de 2-uurs vakken op 11 en 12 mei 1999.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kavel Leerstof
Sterkteleer 4

(GST0703.T1A)

Hfdst. 13 : zwaartepunten (ged.)

,, 14 : traagheidsmomenten

Wiskunde TWIN, hfdst. 6.1 t/m 6.4
Natuurkunde TWIN Natuurkunde 2, hfdst. 10 + 11
Nederlands Geen toets i.v.m. spreekbeurtenWijzigingen voorbehouden !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum : 21 april 1999

Aan : leerlingen van C2

Betreft : leerstofomschrijving voor de toetsen op 12 mei 1999.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kavel Leerstof
Nederlands Solliciteren, 2 stencils + boek blz. 178

par. 10.3 + 10.4, blz. 185 t/m 187, blz. 191 t/m 196

RE Zie opgave van de heer Vaartjes
AD Zie opgave van de heer VaartjesWijzigingen voorbehouden !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum :11 mei 1999

Aan :leerlingen van C1

Betreft :leerstofomschrijving voor de toetsen in toetsweek 4, van 16 t/m 22 juni 1999.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kavel Leerstof
Grond- en Wegenbouw 4

(GGW0604.T2A)

Wegenbouwkunde : hfdst. 21

Asfalt in de WW : ,, 4, 5 en 6

Aantekeningen

Milieu 2

(GMT0602.T2A)

Hfdst. 8, 9, 10 + aantekeningen
Waterbouw 2

(GWA0702.T2A)

K.W.C.: hfdst. 21 t/m 26 + aantekeningen;

Nederland Deltaland : hfdst. 11

Bedrijfskunde Organisatie van de overheid + aantekeningen

Bepalen van hoeveelheden

Sterkteleer 4

(GST0703.T2A)

Hfdst. 15 : traagheidsmomenten

Hfdst. 16 : dwarskrachten- en momentenlijn van liggers belast met puntlasten

Technologie 2

(GTC0802.T2A)

Uitvoering van betonconstructies CB 19 :

blz. 192 t/m 209, berekenen van betonmengsels

Landmeten 2

(GLM0802.T2A)

Praktisch Lm en Wp en Uitz. :

hfdst. 3, blz. 70 t/m 91 + waterpasformulier

hfdst. 4, blz. 121 t/m hfdst. 4.2.6.2 + aantekeningen

Wiskunde

TWIN : hfdst. 7
Natuurkunde TWIN Natuurkunde 2 : hfdst. 12
Engels 4

(BEG03.T2A)

Product Information 1 : blz. 8 t/m 42

Duits 2

(BDU02.T2A)

Situation 1 : module Productinformatie

Maatschappijleer MCK lesboek : Werknemer, blz. 67 t/m 84 en

blz. 79 t/m 103Wijzigingen voorbehouden !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum : 20 mei 1999

Aan : leerlingen van C2

Betreft : leerstofomschrijving voor de toetsen in toetsweek 4, van 16 t/m 22 juni 1999.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kavel Leerstof
Grond- en Wegenbouw 6

(GGW1606.T2A)

Lesbrief Fietsvoorzieningen + aantekeningen

Grondspanning + aantekeningen

Grondwerken : hfdst. 14 t/m 23

Bedrijfskunde 2

(GBK1602.T2A)

Bestekken in de GWW : hfdst. 3

Werkorganisatie : hfdst. 3.5 en 3.6

Rekenopgaven volgens aantekeningen

Landmeten 4

(GLM1604.T2A)

Hoogtemeting m.b.v. instrumenten

Waterbouw 5 (Alg.)

(GWA1705.T2A)

K. en O. : hfdst. 6, 7 en 8 + aantekeningen

Waterbouw 6 (Constr.)

(GWA1706.T2A)

K.W.C. : hfdst. 28,29,30,31,32

Bruggen : hfdst. 1 + aantekeningen

Sterkteleer 6

(GST1706.T2A)

Houten liggers, uiterste grenstoeststand, bruikbaarheidstoestand

Deel 1, hfdst. 19 : Gerberliggers

Technologie 4

(GTC1804.T2A)

Proctor, CBR, Schuifproef, Sonderen, Steekring,

Korrelverdeling en grondspanningen + samendrukkingsproef

Wiskunde Twin : hfdst. 14, 15, 16

(15 juni 1999, 9.00 - 10.40 u. lok. 307, Te)

ER Zie opgave docent dhr. Vaartjes
BA Zie opgave docent dhr. Vaartjes
Natuurkunde Twin : hfsdst. 2, Rotatie

,, 10, Kinematica

Nederlands Stencil Vergaderen/ Informatie waarderen
LO Dictaat EHBO
Maatschappijleer

(ZM001T02A)

MCK lesboek : Werknemer, blz. 67 t/m 84 +

blz. 79 t/m 103

Engels 6

Product Information 2 :

blz. 33 t/m 37 en blz. 42 t/m 46

Duits 4

Module III : Situation 2 + aantekeningen

Wijzigingen voorbehouden !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum : 11 mei 1999

Aan : leerlingen van C3BT en C3CT

Betreft : leerstofomschrijving voor de toetsen in toetsweek 4, van 16 t/m 22 juni 1999.


Kavel Leerstof
Grond- en Wegenbouw 8 Betonwegen, boekje + aantekeningen

RONA, ROA, Rotondes + aantekeningen

Bedrijfskunde 4

Organisatie : hfdst. 4 en 5, rekenopgaven 04.xx

BGWW : hfdst. 6 en 7

Milieutechniek 3 dictaat Algemene Milieukunde : Kringlopen,

Toxicologie, Ecotoxicologie + analysemethoden

Milieutechniek 4

Vragenlijst Saneringstechnieken
Milieutechniek 5 dictaat Oppervlaktewater en Waterbodems :

hfdst. 1 t/m 6

Sterkteleer 8 (hout/staal)

Stencil Houten liggers

Berekenen van de belasting op brugdekdelen en brugliggers, berekenen van deze liggers op uiterste grenstoestand en bruikbaarheidstoestand.

Driescharnierspanten

Sterkteleer 9 (beton)

Berekenen van wapening in balken en 2-zijdig- opgelegde vloeren, controle opleggingen en scheurwijdte
Grondmechanica 1 Draagvermogen, Grondkerende constructies
Vloeistofmechanica 1 Dictaat Vloeistofmechanica : hfdst. 1 t/m 8
Landmeten 6 Dictaat Cirkelbogen
Wiskunde (di. 8 juni 1999 !) Hfdst. 1, 2, 9, 10, 11, 12 (landelijk tentamen)
Natuurkunde (ma. 7 juni 1999 !) Fysica 3 : hfdst. 1, 2 en 3 (landelijk tentamen)

Wijzigingen voorbehouden !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum : 11 mei 1999

Aan : leerlingen van C4BT (C4W en C4T)

Betreft : leerstofomschrijving voor de toetsen in toetsweek 4, van 16 t/m 22 juni 1999.


Kavel Leerstof
Waterbouw 8 (Alg.)

(GWA2608.T2A)

Lesbrieven RWZI
Waterbouw 10 (Constr.)

(GWA2610.T2A)

Bruggen : houten bruggen, stalen bruggen, vakwerkbruggen, betonbruggen (gew.beton, voorgespannen beton), onderbouw, opleggingen, tunnels.
Grond- en Wegenbouw 10

(GGW2710.T1A)

Geotextielen

Geluidwerende constructies

Verkeersmaatregelen

Bestemmingsplan

Aantekeningen

Landmeten 8

(GLM2808.T1A)

Voerstraaltabel en Transformatie
Milieutechniek 7

(GMT2907.T1A)

Dictaat Algemene Milieutechniek :

Electro + Scheidingsmethoden + Dictaat Geluid

Milieutechniek 8

(GMT2908.T2A)

Milieuwetgeving

Veiligheid en Onderzoeksstrategie

Milieutechniek 9

(GMT2909.T2A)

Oppervlaktewater- en Waterbodem :

hfdst. 8 en 9

Hydraulica : hfdst. 12

Sterkteleer 11 (H/S)

(GST3311.T1A)

Boutberekeningen, lasberekeningen

Knikberekeningen

Sterkteleer 12 (B)

(GST3312.T2A)

Berekenen en tekenen van betonconstructies :

hfdst. 8, 12, 18, 19 en 20

Bedrijfskunde 6

(GBK3106.T1A)

R+W : hfdst. 16,17,18, 25 en 26

Risicoregeling in de GWW

+ ARBO en V en G

Org. : hfdst. 8

Rekenopgaven 06.xx

Bedrijfskunde 8

(GBK3108.T1A)

FM : hfdst. 3 en 4

Rekenopgaven 08.xx

Wiskunde 2 ( di. 8 juni 1999 !) Hfdst. 3 t/m 8

Natuurkunde 2 (ma. 7 juni 1999 !) Fysica 3 : hfdst. 4, 5 en 6

Wijzigingen voorbehouden !

Terug naar startpagina GWW - BOUW