Terug naar startpagina GWW - BOUW

Tegemoetkoming in de studiekosten en lesgeld.

Deze informatie is op basis van november 1998.

De vergoedingen voor de periode van januari 1999 tot 1 augustus 1999.

Onderwijskaart

Is nodig bij inschrijving voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs als de deelnemer op 31 juli 1998 16 jaar of ouder is.

Lesgeld

Voor het cursusjaar 1998-1999 bedraagt het lesgeld fl. 1507, - ( De hoogte van het lesgeld kan per cursusjaar gewijzigd worden).
Lesgeldplichtig is een deelnemer, als deze op 31 juli 1998 16 jaar of ouder is.

Tegemoetkoming van het lesgeld

Als de deelnemer op 1 juli 1999 jonger is dan18 jaar kunnen de ouders afhankelijk van het belastbaar inkomen in 1996 tegemoetkoming aanvragen.
Is de cursist op 1 juli 1999 18 jaar of ouder dan kan de cursist zelf vergoeding van het lesgeld aanvragen.

Verandering van school

Bij verandering van voortgezet onderwijs naar middelbaar beroepsonderwijs is maar een keer lesgeld verschuldigd.
Bij verandering van voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs is na 1 oktober is het volledige lesgeld verschuldigd.
Studiefinanciering voor middelbaar beroepsonderwijs.
Voor iedereen van 18 tot 27 jaar met de Nederlandse nationaliteit.

Wanneer aanvragen

Minimaal 3 maanden voor je 18 wordt.

Aanvraag formulier

Op locatie verkrijgbaar.

Basisbeurs

Voor thuiswonenden fl. 100,42
Voor uitwonenden fl. 400,42

Wie heeft recht op basisbeurs

Iedereen.

Ziekenfonds

Als de deelnemer zelf studiefinanciering ontvangt, mag deze niet langer bij zijn ouders meeverzekerd zijn in het ziekenfonds.

Particulier verzekerd

Als de deelnemer particulier verzekerd is, of dit van plan is, kan deze hiervoor een vergoeding ontvangen in de aanvullende beurs.

OV - jaarkaart

Bij studiefinanciering behoort een OV-studentenkaart. Er is keuze tussen een kaart voor:
de week (maandag t/m vrijdag)
het weekend.

Aanvullende beurs

Of en hoeveel de aanvullende beurs bedraagt, hangt af van het inkomen van de ouders.

Lening

De hoogte van de lening is afhankelijk van de woonsituatie en hoe de deelnemer verzekerd is.
Later moet het geleende bedrag terugbetaald worden.

Bijverdienen

Maximaal mag per jaar fl. 15000, - worden bijverdiend.

Maximale bedragen van 1 januari1999 tot 1 augustus 1999. Voor het MBO

 

Ouder afhankelijk

 
 

Particulier verzekerd

Ziekenfonds verzekerd

 

uitwonend

thuiswonend

uitwonend

thuiswonend

Basisbeurs

400,42

100,42

400,42

100,42

Max. Aanvullende. Beurs*

585,97

550,97

515,98

480,98

Lening

165,38

165,38

165,38

165,38

Totaal

1151,77

816,77

1081,78

746,78

* deze bedragen gelden als er geen korting is berekend op grond van het inkomen van je ouders.

 

Ouder onafhankelijk

 
 

Particulier verzekerd

Ziekenfonds verzekerd

 

Uitwonend

thuiswonend

uitwonend

thuiswonend

Basisbeurs

400,42

100,42

400,42

100,42

Max. Aanvullende. Beurs

0,00

0,00

0,00

0,00

Lening

751,35

716,35

681,36

646,36

Totaal

1151,77

816,77

1081,78

746,78

Belangrijk:

Uitzonderingen zijn onder andere:

 

Over deze onderwerpen zijn brochures aan te vragen bij de Informatie Beheer Groep.


Voor vragen over studiefinanciering of individuele hulp of het aanvragen van brochures over verschillende onderwerpen:

Het regiokantoor van Informatie Beheergroep te Zwolle

Hogeschool Windesheim
Campus 2-6
8017 CA Zwolle

Telefoon 050-5997755 Op werkdagen (tussen 09.00 en 20.00 uur)
Bezoekuren op werkdagen: 10.00-12.00 uur en 14.00- 16.00 uur

Aan de gegevens hierboven vermeld, kunnen geen rechten ontleend worden.


Bron: Informatie Beheer Groep

Terug naar startpagina GWW - BOUW