Antibioticum
Na 30 jaar is er weer een nieuw antibioticum.
Het nieuwe wapen tegen ziekteverwekkende bacteriën heet Linezolide.
Linezolide blokkeert in de bacteriecel de eiwitsynthese in tegenstelling tot penicilline
dat de vorming van de celwand bij bacteriën verhinderd.
Linezolide blijkt zeer effectief te werken tegen de groep van gram positieve bacteriën
waaronder onder andere de Staphylococcen en Enterococcen vallen.
Gelukkig werkt het ook goed tegen de multiresistente MRSA-bacterie en de
vancomycine (een antibioticum) resistente Enterococcen.

Toch zal er in veel landen nog een cultuuromslag nodig zijn om de resistentie terug
te dringen (hygiëne en overmatig antibioticum), anders blijft het dweilen met de kraan open.